خرید

هم میهن گرامی

برای خرید به ترتیب زیر عمل کنید.

1- روی کالای مورد نظر  خود کلیک نمائید.

2-پس از بررسی مشخصات کالا  کلید( اضافه به سبد کالا) را کلیک نمائید.

3-تکمیل سفارش را کلیک نمائید.

4-مشخصات خواسته شده را تکمیل نمائید.

5-انتخاب شیوه ارسال

6-انتخاب شیوه پرداخت

7-مشاهده پیش فاکتور

8-تکمیل سفارش