تمیز کردن تونر

Cleaning the toner  

Cartridge area

 Cleaning the toner cartridge area can improve the quality of your printed sheets.

 WARNING! Before cleaning the printer, disconnect it from the power source and wait for the printer to cool.

 1 Open the toner cartridge door, and remove the toner cartridge.

 CAUTION: To prevent damage, do not expose the toner cartridge to light. Cover the toner cartridge if necessary. Also, do not touch the black sponge transfer roller inside the printer.

 Touching it can reduce the print quality of output. 2 Wipe the media path area and the toner cartridge cavity with a dry, lint free cloth.

 Note: Use only a dry, lint  free cloth to remove dust and toner. Using a vacuum or other device to clean inside the product can damage it. 3 Replace the toner cartridge, and close the toner cartridge door

 4 Plug the power cord back into the

Cleaning the print path

Use this process if you discover toner specks or dots on printouts. This process produces a transparency with toner debris, which should be discarded.

Note: This process requires a transparency to remove dust and toner from the  print paper path. Do not use bond or rough paper. Make sure the transparency you use meets media requirements for the printer. If transparency film is unavailable, you can use paper. If you must use paper, perform the procedure two or three times to ensure proper cleaning.

1 Load a transparency in the priority input tray.

2 Make sure that the printer is in the Ready state.

3 Press and hold the GO button for 10 seconds. The transparency feeds through the printer slowly. Discard the transparency.

Note: After you press and hold the GO button, the three printer lights blink until the cleaning process is complete.

 

Cleaning the printer pickup roller

If you want to clean the pickup roller rather than replace it, follow the instructions below:

Remove the pickup roller as described insteps  x  through x of «Replacing the printer pickup roller» on page  xx. ـ

1Dampen a lintـfree cloth in isopropyl alcohol, and scrub the roller.

WARNING! Alcohol is flammable. Keep the alcohol and cloth away from an open flame. Before you close the printer and plug in the power cord, allow the alcohol to dry completely. ـ

2Using a dry, lintـfree cloth, wipe the pickup roller to remove loosened dirt. ـ

3Allow the pickup roller to dry completely before you reinstall it in the printer. To reinstall the pickup roller, see steps x through y of «Replacing the printer pickup roller» on page xx.

. Making Detailed Adjustments

You can use the projectors on ـscreen menus to make detailed adjustments to the image quality, such as the brightness, contrast, sharpness, and color. You can also change the menu display, sleep mode settings, and other projector features.

Using the Menu System You can access the menu system either from the remote control or the buttons on the projector’s control panel. You can access the full menu or a line menu that lets you change selected settings. You can also change the menu language and control how the menus display (see page xx).

Note: If you press Blank on the remote control while a menu is being displayed, the menu screen disappears. This is useful for checking the effects of your image this one, Fig 2-1.

Note: You may see different options, depending on your projector model and how your equipment is connected to it. ـ

1Press the u or d button to highlight a main menu option (Image, Signal, Settings, Memory, Info or Reset), then press the Enter button to select it

ـ2Press the up or down button to highlight a setting, then press the Enter button. ـ

3Press the up, down, left, or right button to change settings as necessary. You may have to press then Enter button to confirm your choice.

4-When you’re finished, press the Esc button to return to the previous menu or  press the Menu button to exit the menu system. To display one of the line menus, press the Enter button. You see a display like this at the bottom of the image: ـ

1-Press the up or down button to select the setting you want to adjust, Brightness, Contrast ,Sharpness ,Color Saturation, Tint, Absolute Color Temperature, Skin Tone (see page xx ) ـ

2-Press the left or right button to adjust the setting.

3-Press the Menu or Esc button to close the line menu when you’re done.

Note: When a line menu is displayed, you can press Default on the remote control to reset its factory setting. Changing How the Menus Display, Use these options to control how the menus display.

ـ1 Language: Settings > Language: Select from 21 languages to use in the menu system.

ـ2Menu Position: Use the arrow buttons to choose a position on the screen for displaying the menu.

 ـ3Menu Color: Select a color scheme for displaying the menus.

 

 

 

 

 

تمیز کردن تونر
منطقه کارتریج
 
تمیز کردن ناحیه کارتریج تونر می تواند کیفیت ورق های چاپی شما را بهبود بخشد.
 
هشدار! قبل از تمیز کردن چاپگر ، آن را از منبع تغذیه جدا کرده و منتظر خنک شدن چاپگر باشید.

 1 درب کارتریج تونر را باز کرده و کارتریج تونر را بردارید.
 
احتیاط: برای جلوگیری از آسیب ، کارتریج تونر را در معرض نور قرار ندهید. در صورت لزوم کارتریج تونر را بپوشانید. همچنین ، غلتک انتقال و اسفنج سیاه درون چاپگر را لمس نکنید
لمس آن می تواند کیفیت چاپ خروجی را کاهش دهد.

2 ناحیه مسیر رسانه و حفره کارتریج تونر را با یک پارچه خشک و بدون پرز پاک کنید.
 
توجه: برای از بین بردن گرد و غبار و تونر ، فقط از پارچه ای خشک و بدون پرز استفاده کنید. استفاده از وکیوم یا پمپ باد یا دستگاه دیگری برای تمیز کردن داخل محصول می تواند به آن آسیب برساند.

3 تونر کارتریج را تعویض کنید و درب کارتریج تونر را ببندید
 4
سیم برق را به داخل وصل کنید


تمیز کردن مسیر چاپ
در صورت کشف مشخصات تونر یا نقاط در برگه چاپ شده ، از این فرآیند استفاده کنید. این فرایند با شفافیت و باقی ماندن بقایای تونر می شود ، که باید آنرا دور ریخت.
توجه: این فرآیند برای از بین بردن گرد و غبار و تونر از مسیر کاغذ چاپ نیاز به شفافیت دارد. از کاغذ باند یا کاغذ خشن استفاده نکنید. اطمینان حاصل کنید که شفافیت مورد استفاده مطابق با نیازهای رسانه ای برای چاپگر است. اگر فیلم شفافیت در دسترس نیست ، می توانید از کاغذ استفاده کنید. اگر شما باید از کاغذ استفاده کنید ، دو یا سه بار این روش را انجام دهید تا از تمیز کردن مناسب اطمینان حاصل شود.
1
شفافیت را در سینی ورودی اولویت قرار دهید.
2
مطمئن شوید که چاپگر در حالت Ready قرار دارد.
3
دکمه GO را 10 ثانیه فشار داده و نگه دارید. شفافیت به آرامی از طریق پرینتر تغذیه می شود. شفافیت را کنار بگذارید.
توجه: بعد از اینکه دکمه GO را فشار داده و نگه دارید ، سه چراغ چاپگر چشمک می زنند تا زمان تمیز کردن فرآیند کامل شود.


تمیز کردن محفظه غلطک  پرینتر
اگر می خواهید محفظه غلطک را به جای تعویض آن تمیز کنید ، دستورالعمل های زیر را دنبال کنید:
محفظه غلطک  را مطابق توصیف "جایگزینی محفظه غلطک چاپگر" در صفحه xx بردارید.
1
پارچه بدون پرز را در الکل ایزوپروپیل آغشته کنید و غلتک را پاک کنید.
هشدار! الکل قابل اشتعال است. الکل و پارچه را از شعله باز دور نگه دارید. قبل از اینکه چاپگر را ببندید و سیم برق را وصل کنید ، بگذارید الکل کاملاً خشک شود. -
با استفاده از پارچه ای خشک و بدون پرز ، محفظه غلطک را پاک کنید تا خاک شسته شده از بین برود. -
3
قبل از نصب مجدد آن در چاپگر ، اجازه دهید محفظه غلطک کاملاً خشک شود. برای نصب مجدد محفظه غلطک ، به مراحل x از y از "جایگزینی محفظه غلطک چاپگر" در صفحه xx مراجعه کنید.


 .
تنظیمات دقیق
می توانید از منو های صفحه نمایش برای تنظیم دقیق کیفیت تصویر ، مانند روشنایی ، کنتراست ، وضوح و رنگ استفاده کنید. همچنین می توانید صفحه نمایش منو ، تنظیمات حالت خواب و سایر ویژگی ها را تغییر دهید.
با استفاده از سیستم منو می توانید از راه دور یا دکمه های کنترل پنل به سیستم منو دسترسی داشته باشید. می توانید به منوی کامل یا منوی خط دسترسی داشته باشید که به شما امکان می دهد تنظیمات انتخاب شده را تغییر دهید. همچنین می توانید زبان منو را تغییر داده و نحوه نمایش منوها را کنترل کنید (به صفحه xx مراجعه کنید).
توجه: اگر هنگام کنترل منو ، Blank را روی کنترل از راه دور فشار دهید ، صفحه منو ناپدید می شود. این برای بررسی تأثیرات تصویر شما (در شکل 2-)1 مفید است.
توجه: بسته به مدل چاپگر و نحوه اتصال تجهیزات شما به آن ، ممکن است گزینه های مختلفی را مشاهده کنید.
برای برجسته کردن گزینه اصلی منو (تصویر ، سیگنال ، تنظیمات ، حافظه ، اطلاعات یا بازنشانی) دکمه u یا d را فشار دهید و سپس دکمه Enter را فشار دهید تا آن را انتخاب کنید.
-
برای برجسته کردن تنظیمات ، دکمه بالا یا پایین را فشار دهید ، سپس دکمه Enter را فشار دهید. -
دکمه بالا ، پایین ، چپ یا راست را فشار دهید تا تنظیمات را در صورت لزوم تغییر دهید. برای تأیید انتخاب شما ممکن است مجبور شوید دکمه Enter را بزنید.
4-
پس از پایان کار ، دکمه Esc را فشار دهید تا به منوی قبلی بازگردید یا دکمه منو را فشار دهید تا از سیستم منو خارج شوید. برای نمایش یکی از منوهای خط ، دکمه Enter را بزنید. نمایشگری مانند این را در پایین تصویر مشاهده می کنید:
1-
دکمه بالا یا پایین را فشار دهید تا تنظیم مورد نظر خود را تنظیم کنید ، روشنایی ، کنتراست ، وضوح ، اشباع رنگ ، رنگ ، دمای مطلق رنگ ، تن پوست (به صفحه xx مراجعه کنید )
2-
دکمه سمت چپ یا راست را فشار دهید تا تنظیم تنظیم شود.
3-
دکمه منو یا Esc را فشار دهید تا در پایان کار ، منوی خط را ببندید.
توجه: وقتی یک منوی خط نمایش داده می شود ، می توانید پیش فرض را بر روی کنترل از راه دور فشار دهید تا تنظیمات کارخانه آن تنظیم شود. تغییر نحوه نمایش منوها ، از این گزینه ها برای کنترل نحوه نمایش منوها استفاده کنید.
· 1
زبان: تنظیمات> زبان: از 21 زبان یکی را برای استفاده در سیستم منو انتخاب کنید.
2
موقعیت منو: از دکمه های فلش برای انتخاب موقعیتی روی صفحه برای نمایش منو استفاده کنید.
 3
رنگ منو: برای نمایش منوها یک طرح رنگی انتخاب کنید.